Představení NEONOMY

NEONOMY umožňuje zakládat, organizovat a publikovat údaje jakéhokoliv druhu. Posláním NEONOMY je umožnit uchovávání a rozvíjení osobních nebo pracovních dat jednoduše, tedy jednotným způsobem a na jednom místě.

Zakládání vašich informací v NEONOMY

Informace lze v NEONOMY zakládat a měnit prostřednictvím formulářů. NEONOMY obsahuje katalog obvyklých formulářů pro běžné údaje (poznámky, seznamy, kontakty, www stránky, apod.). Současně lze ale NEONOMY doplnit také o formuláře vlastní, přizpůsobené individuálním potřebám jednotlivých uživatelů. Výhodou této vlastnosti je například možnost průběžně rozvíjet nebo měnit aktivity, jejichž údaje chcete v NEONOMY mít.

Organizování vašich informací v NEONOMY

Informace jsou v NEONOMY organizovány do složek. V téže složce se mohou nacházet současně údaje různého druhu. Jednotlivé složky je možné sdílet (pro čtení nebo i zápis) s jinými uživateli NEONOMY. Účelem složky je tak nejen přirozené sloučení informací, které spolu souvisí, ale také určení kdo další a jak s těmito informacemi může pracovat. Výhodou této vlastnosti je například možnost rozvíjet rozsáhlé úseky informací (www stránky, online prezentace, projektové dokumentace, překlady, apod.) společně s dalšími členy v týmu.

Publikování vašich informací v NEONOMY

Informace je možné v NEONOMY publikovat prostřednictvím Internetu. Každá informace v NEONOMY má automaticky vlastní internetovou adresu a příznak "neveřejné". Změnou tohoto příznaku na "veřejné" se informace stává dostupnou a je možné ji odkudkoliv stáhnout pomocí internetového prohlížeče. Výhodou této vlastnosti je například možnost dočasně nebo trvale zpřístupnit soubory, které se kvůli velikosti nebo proměnlivosti obtížně předávají e-mailem.

Britská obchodní komora v ČR
Britská obchodní komora v ČR
Tanec Praha, o. s.
Tanec Praha, o. s.
AUTO-KERN, spol. s r. o.
AUTO-KERN, spol. s r. o.
KONSTRUKTIVA LOKUS, a. s.
KONSTRUKTIVA LOKUS, a. s.